ZST SKWIERZYNA - Statut
STATUT

MISJA SZKOŁY

MISJA:

Wstępujących w nasze progi pragniemy uczynić świadomymi i pełnoprawnymi obywatelami POLSKI, EUROPY i ŚWIATA

PREAMBUŁA:

Dobra szkoła - to przede wszystkim mądra szkoła.
Niechaj w pracy wychowawczej wszyscy zaangażowani w niej ludzie,
poczują się związani najlepszym zadaniem
- zadaniem: cierpliwego i pełnego spokojnej mądrości
ukazywania dojrzewającym ludziom, jak być człowiekiem naprawdę...

Jan Paweł II

WIZJA I CEL

MODEL ABSOLWENTA

Chcielibyśmy, aby nasz absolwent był:

  • przedsiębiorczy, dobrze przygotowany do pracy, dalszego kształcenia oraz przekwalifikowania się
  • dojrzały, umiejący znaleźć się w dorosłym źyciu, znający swoją wartość ale otwarty na środowisko i świat
  • znający języki obce, umiejący posługiwać się nowoczesnymi środkami technicznymi oraz dokumentami i instrukcjami
  • kontaktowy, umiejący pracować w zespole i indywidualnie, posiadający własne poglądy i szanujący poglądy innych
  • dbający o zdrowie i sprawność fizyczną, świadomy zagrożeń dla siebie i środowiska
  • patriota znający swoje korzenie i umiejący łączyć tradycję z postępem i nowoczesnością

LOGO SZKOŁY

SZTANDAR SZKOŁY

SZTANDAR SZKOŁY

FLAGA SZKOŁY