ZST SKWIERZYNA Projekt zawodowy
Projekt zawodowy -"Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna"

Projekt pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna złożony do Urzędu Marszałkowskiego otrzymał dofinansowanie w wysokości 3.964.246,56 zł. Projektem objęci zostaną uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych.

Uczniowie podniosą swoje kompetencje zawodowe poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach,które wykraczają poza program nauczania.

Ponadto zostaną skierowani do pracodawców i przedsiębiorców na praktyki i staże. Nauczyciele przedmiotów zawodowych podniosą swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach, szkoleniach i studiach podyplomowych oraz stażach zawodowych u przedsiębiorców.

Projekt przewiduje modernizację oferty kształcenia zawodowego i dostosowanie jej do potrzeb lokalnego rynku pracy, poprzez doposażenie bazy dydaktycznej szkoły. Gmina Skwierzyna otrzyma dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 8 Nowoczesna edukacja,

Działania 8.4 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego, Poddziałania 8.4.1 Doskonalenie jakości kształcenia zawodowego - projekty realizowane poza formułą ZIT, Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.

Podjęte działania
kurs

Kurs prawa jazdy

UWAGA KURSANCI PRAWA JAZDY KAT. B- W ramach projektu "Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Gminie Skwierzyna Spotkanie informacyjne dla uczniów

remont

Remonty w ZST

Dzięki realizacji projektu „Modernizacja infrastruktury i wyposażenie placówek edukacyjnych Gminy Skwierzyna” we wrześniu będziemy uczyli się w wyremontowanych i w pełni wyposażonych w pomoce dydaktyczne klasach

Praktyki

Praktyki i staże

Praktyki i staże w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Gminie Skwierzyna" Nasi uczniowie rozpoczęli praktyki w zakładach pracy w zawodach

Praktyki

Praktyki i staże

WAŻNE- PRAKTYKI I STAŻE. Dnia 12 czerwca 2017 r. (poniedziałek), o godz. 10.00 w auli ZST odbędzie się spotkanie organizacyjne dla uczniów

sommelier

Kurs sommeliera

Kurs sommelier odbył się w ZST w Skwierzynie dla uczniów i nauczycieli kierunku technik hotelarstwa. Trwał 30 h, udział w nim wzięło 12 osób, które 30 marca br. z sukcesem zdały egzamin zaliczając kurs.

operator

Kurs operatora ...

Uwaga! KURS OPERATORA WÓZKÓW WIDŁOWYCH rozpocznie się 30.03.2017 , o godz. 15.00 w budynku CKP. Kolejne zajęcia odbędą się 31.03. 2017 o godz.15.00 oraz 1.04.2017 o godz. 9.00 w bud. CKP.

spawacz

Kurs spawacza

Uwaga! KURS SPAWACZA rozpocznie się 30.03.2017 , o godz. 15.00 w budynku CKP. Kolejne zajęcia odbędą się 3.04.2017, o godz. 15.00 w budynku CKP.

projekt

Projekt

Uwaga! Listy osób zakwalifikowanych do poszczególnych kursów i szkoleń zostały wywieszone w budynku przy ul. Poznańskiej.

kursy

Kursy

1. Kurs spawacza, 2. Kurs operatora wózków widłowych, 3. kurs kelner, 4. kurs sommelier, 5. Staże i praktyki (stypendium dla ucznia w wysokości 1500 zł), 6. Prawo jazdy kat. B.