ZST SKWIERZYNA - Staże w Portugalii
Fundacja Młodzieży Wiejskiej

NA STAŻ DO PORTUGALII

staz

Zespół Szkół Technicznych w Skwierzynie oraz Fundacja Młodzieży Wiejskiej informują o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu „Międzynarodowa mobilność szansą na zawodowy sukces”.

Działanie skierowane jest do uczniów kształcących się w klasach o profilu technik spedytor oraz technik logistyk. Celem nadrzędnym projektu jest wzrost kompetencji zawodowych uczniów poprzez udział w 2 tygodniowym stażu w portugalskich przedsiębiorstwach działających w obszarze logistyki i spedycji. Przewidywany termin wyjazdu: II poł. października – I poł. listopada 2017. Staż realizowany w ramach projektu systemowego „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz szkolenia kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój

22.09.2017

Dzisiejszy dzień był dniem długo oczekiwanym dla wszystkich, którzy ubiegali się o staż w PORTUGALII. Przedstawiciele Fundacja Młodzieży Wiejskiej ogłosili wyniki naboru. Po podliczeniu punktów przez KOMISJĘ REKRUTACYJNĄ zgodnie z kryteriami rekrutacyjnymi, do odbycia staży zakwalifikowało się 15 uczniów. Wyjazd już w październiku 2017 r. Wezmą w nim udział uczennice i uczniowie z technikum logistycznego i spedycyjnego. Gratulujemy!

staz
staz
staz
staz